Technologie

Sádrokartony:
Provádíme půdní vestavby, podhledy, příčky, rekonstrukce bytových jader, sádrokartonové konstrukce včetně atypických tvarů jako jsou oblouky, kruhové vikýře, obloukové vikýře a jiné, sádrokartonové podlahy.

Provádíme dodávku a montáž veškerých sádrokartonových systémů pro široké použití.
Vždy striktně dbáme, aby byly dodrženy veškeré technologické postupy, za použití kvalitního materiálu. Máme za sebou mnoho realizací, proto známe slabá místa, která vznikají při montáži sádrokartonu. Montáže sádrokartonových systému provádíme s důrazem na precizní provedení detailů

Sádrokarton přispívá k tepelné pohodě člověka, jako systém zlepšuje jak tepelnou tak zvukovou izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb. Sádrokartonové desky jsou vnímány jako tepelné a vytvářejí útulnost prostoru. Sádra reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách. Sádrokarton tak přispívá k optimálnímu mikroklimatu obydlí.

Výhodou sádrokartonových systémů je úspora nákladů a času, minimální plošné nároky, nízká hmotnost, jednoduché vedení veškerých instalací uvnitř příček, rychlá montáž.
Velkou výhodou je také nízké statické zatížení stávající stavby sádrokartonovou konstrukcí.
Je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 45 min.

Parotěsná zábrana:
Parozábrana se umisťuje mezi tepelnou izolaci a interiérový obklad (sádrokarton, popřípadě palubky). Parozábrana je velmi důležitá součást sádrokartonových systémů. Slouží pro zamezení pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu.V případě, že nejsou dokonale utěsněny spoje, dochází ke kondenzaci vlhkosti v tepelné izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování izolačních parametrů tepelné izolace. Následně se začnou tvořit nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách.

Zateplení:
Pro zateplení podkroví jsou nejvhodnější tepelně-izolační materiály z kamenné nebo skelné vlny. Ty přinášejí mimo tepelně-izolační funkce i další výhody:
nehořlavost
mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti, a proto výborně tepelně izolují
jsou zvukopohltivé – tlumí hluk, pórovitá struktura materiálů absorbuje zvukové vlnění
je chemicky neutrální, nevyvolává korozi, neobsahuje nečistoty nebo nevláknité částečky.

Minerální akustické kazetové podhledy:
Minerální akustické kazetové podhledy jsou vhodné do administrativních, obchodních, nemocničních, školských i průmyslových objektů.

Výhody kazetových podhledů:
  • vysoká zvuková pohltivost

  • možnost použití i do extrémně vlhkých a hygienicky náročných prostředí

  • snadná omyvatelnost

  • rozměrová stálost a dlouhá životnost.
Vlastníme veškeré certifikáty pro montáž sádrokartonu, včetně systému protipožárních. Certifikát pro montáž protipožárních sádrokaronu je v případě protipožární odolnosti nutný pro kolaudaci oběktu!